CarciNor, Norway

CarciNor is the Norwegian patient advocacy association for neuroendocrine (NET) and carcinoid cancer. CarciNor offers support to patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer and all who support patients with NET cancer.

CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society.

CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society, and is one of 12 patient advocacy associations working closely with The Norwegian Cancer Society. The associations are nationwide and independent patient organizations representing people with cancer and their families.

CarciNor has joined with other advocates to organize NET cancer patient-focused initiatives in Europe and worldwide. 

CarciNor is a part of the The International NET Alliance
arranging the Worldwide NET Cancer Awareness Day on November the 10th.

CarciNor, for alle som er engasjert for nevroendokrin kreft

CarciNor, forening for alle som er engasjert for nevroendokrin kreft (NET-kreft). CarciNor er en landsdekkende forening som arbeider for personer som er rammet av NET-kreft og for deres pårørende.

CarciNor er også engasjert for de som er pårørende. En kreftsykdom rammer langt flere en bare den som har fått kreft. Pårørende er viktige støttespillere for den kreftsyke og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen.

Go to website