• Icon International Neuroendocrine Cancer Alliance

  • Mail: post@incalliance.org

Sweden

Carpa NET  (The Carcinoid Patient Association NET)

 

 

carpa net

.

Carpa NET är en förening som vänder sig till patienter med hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, endokrina pankreastumörer, binjurebarkscancer etc.

Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

.

Read more ….

carpa NET

Copyright © 2015 International Neuroendocrine Cancer Alliance. All right reserved.
Make a Donation
Paybal button